THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH KHUYẾN MÃI THẺ APPOTA CARD

Cập nhật : 29-07-2021

THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH KHUYẾN MÃI THẺ APPOTA CARD

 𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐁𝐚́𝐨 𝐐𝐮𝐚𝐧 𝐓𝐫𝐨̣𝐧𝐠 🎯
Thay đổi chính sách Khuyến mại với thẻ 𝐀𝐩𝐩𝐨𝐭𝐚 𝐂𝐚𝐫𝐝 từ tháng 𝟎𝟖/𝟐𝟎𝟐𝟏
Kính gửi quý Đại Hiệp, từ tháng 08/2021, khi nạp qua hình thức 𝐀𝐩𝐩𝐨𝐭𝐚 𝐂𝐚𝐫𝐝 tại game Tiên Kiếm Kỳ Duyên 3D sẽ có những thay đổi như sau.
- Ngừng chương trình khuyến mãi 10% KNB khi thanh toán qua hình thức Appota Card
- Đối với hình thức nạp qua Lá và Ví Appota các ưu đãi vẫn sẽ được giữ nguyên.

⏰ 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐚́𝐩 𝐝𝐮̣𝐧𝐠: từ 10h00 ngày 02/08/2021

🎯𝐋𝐮̛𝐮 𝐲́: Hiện tại quya Đại Hiệp vẫn có thể nhận ưu đãi 10% KNB khi thanh toán qua thẻ Appota Card đến 23h59 ngày 01/08.