[Sự Kiện] Tri Ân VIP + Quà Sinh Nhật

Cập nhật : 01-08-2020

TRI ÂN VIP + QUÀ SINH NHẬT MỖI THÁNG

- Nhằm cám ơn sự ủng hộ và luôn đồng hành của Quý Huynh/Tỷ, Tiên Kiếm Kỳ Duyên 3D dành tặng những phần quà giúp Huynh/Tỷ trải nghiệm tốt hơn, thoải mái hơn.

I. Thời gian diễn ra sự kiện:

Bắt đầu từ ngày mở chính thức đến khi có thông báo mới (Sự kiện thay đổi tùy vào quyết định của NPH).

II. Đối tượng tham gia sự kiện:

- Toàn bộ khách hàng có tài khoản Appota ID tham gia Tiên Kiếm Kỳ Duyên 3D.

III. Phúc lợi VIP:

- Để nhận được Phúc Lợi VIP, tổng nạp của Huynh/Tỷ vào game TKKD3D đạt các mốc sau sẽ đạt được cấp độ VIP tương ứng:

  • VIP Bạc: 3Tr ≤ Tổng Nạp ≤ 30Tr
  • VIP Vàng: 30Tr < Tổng Nạp ≤ 80Tr
  • VIP Bạch Kim: 80Tr < Tổng Nạp ≤ 150Tr
  • VIP Kim Cương: 150Tr < Tổng Nạp

- Và để duy trì Phúc Lợi VIP này, quý Huynh/Tỷ cần phải duy trì VIP, cụ thể như sau:

  • VIP Bạc: Tổng nạp tháng tiếp theo ≥ 3Tr
  • VIP Vàng: Tổng nạp tháng tiếp theo ≥ 5Tr
  • VIP Bạch Kim: Tổng nạp tháng tiếp theo ≥ 10Tr
  • VIP Kim Cương: Tổng nạp tháng tiếp theo ≥ 15Tr

- Khi đạt đủ mức VIP, Huynh/Tỷ có thể nhấn nhận quà tương ứng trên thanh kinh nghiệm VIP.

- Trong trường hợp, Huynh/Tỷ không duy trì đủ mức nạp sẽ bị giảm 1 bậc VIP ở tháng tiếp theo.

IV. Quà hàng tháng:

- Quà này sẽ được hệ thống tổng hợp từ ngày 1 - ngày 5 tháng tiếp theo (thời điểm cập nhật danh sách VIP của tháng), Huynh/Tỷ có thể nhấn nút nhận quà tại trang Tri Ân từ ngày 1 đến ngày cuối cùng của mỗi tháng.

IV. Quà sinh nhật (của Huynh/Tỷ):

- Quà này sẽ được hệ thống tổng hợp từ ngày 1 - ngày 5 hằng tháng (dựa theo thông tin tháng sinh của Huynh/Tỷ đã cung cấp khi đăng ký thông tin), Huynh/Tỷ có thể nhấn nút nhận quà tại trang Tri Ân từ ngày 1 đến ngày cuối cùng của tháng sinh nhật.

- Quà dịp đặc biệt sẽ khác nhau theo mức VIP Bạc, Vàng, Bạch Kim, Kim Cương và có thể thay đổi.

V. Lưu ý:

- Quà đạt VIP sẽ có thể nhận sau 2 ngày kể từ lúc Huynh/Tỷ đạt đủ điều kiện.

- Thông tin đăng ký sẽ không thể chỉnh sửa.

- Sau khi Huynh/Tỷ nhấn nút nhận tại trang Tri Ân, quà sẽ được phát trực tiếp qua Thư ingame.

- Thời gian duy trì VIP được tính từ 00:30 ngày 1 đến 23:59 ngày cuối cùng của mỗi tháng.

- Mỗi mốc quà VIP chỉ nhận được 1 lần duy nhất/tháng.