[Sự kiện] Chuỗi sự kiện ngày 24/08 - 25/08

Cập nhật : 24-08-2020

CHUỖI SỰ KIỆN NGÀY 24/08 - 25/08

Phạm vi: Toàn bộ các sever

I/ Lễ hội pháo hoa

- Thời gian: từ 0h 24/08 đến 23h59 25/08

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, dùng KNB để rút thưởng sẽ nhận được các vật phẩm hiếm

II/ BXH nạp hạn giờ

- Thời gian: từ 0h 24/08 đến 23h59 25/08

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, tích nạp 3000 KNB trở lên sẽ vào BXH

III/ Nạp tùy ý

- Thời gian: từ 0h 24/08 đến 23h59 24/08

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, nạp tối thiểu 1 KNB sẽ nhận được phần thưởng siêu giá trị

IV/ X2 tỷ lệ rớt vật phẩm phó bản

- Thời gian: từ 0h 25/08 đến 23h59 25/08

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, đi các phó bản trong game sẽ được x2 vật phẩm rơi