[Sự Kiện] Chuỗi sự kiện ngày 23/08

Cập nhật : 23-08-2020

CHUỖI SỰ KIỆN NGÀY 23/08

Phạm vi: Toàn bộ các sever

I/ BXH tiêu hạn giờ

- Thời gian: từ 0h 23/08 đến 23h59 25/08

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, tích tiêu 5000 KNB trở lên sẽ vào BXH

II/ Thiên cơ cát

- Thời gian: từ 0h 23/08 đến 23h59 25/08

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được Mật Lệnh Thiên Cơ, đạt mốc sẽ nhận được phần thưởng

III/ Quà nạp đơn

- Thời gian: từ 0h 23/08 đến 23h59 23/08

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, nạp đúng mốc sẽ nhận được phần thưởng. Mỗi mốc có thể nạp tối đa là 10 lần

IV/ X2 tỷ lệ rớt vật phẩm phó bản

- Thời gian: từ 0h 23/08 đến 23h59 23/08

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, đi các phó bản trong game sẽ được x2 vật phẩm rơi

V/ Chiêu mộ có quà

- Thời gian: từ 0h 23/08 đến 23h59 23/08

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, chiêu mộ đồng hành đúng số lần sẽ nhận thêm nhiều phần thưởng phong phú