[Hướng Dẫn] Du Ngoạn

Cập nhật : 16-07-2020

DU NGOẠN

- Mỗi ngày người chơi có thể thông qua “Sảnh hoạt động” để tham gia nhiệm vụ Du Ngoạn.

- Nhiệm vụ Du Ngoạn gồm 1 chuỗi gồm 15 nhiệm vụ, yêu cầu người chơi sẽ đến tìm các NPC chào hỏi hoặc thực hiện các yêu cầu của NPC để nhận phần thưởng

(Nhiệm vụ Du Ngoạn)

(Nhiệm vụ Du Ngoạn – hoàn thành yêu cầu của NPC)

- Hoàn thành xong chuỗi 15 nhiệm vụ Du Ngoạn sẽ nhận được rất nhiều EXP và bạc.

- Có thể thiết lập lại số vòng và tham gia thêm 1 lần mỗi ngày. Tổng cộng 30 nhiệm vụ/ngày