[Hướng Dẫn] Đào Bảo Đồ - Thái Cổ Yêu Vương – Dã Ngoại Phong Yêu

Cập nhật : 16-07-2020

ĐÀO BẢO ĐỒ - THÁI CỔ YÊU VƯƠNG – DÃ NGOẠI PHONG YÊU

I/ Đào bảo đồ

Người chơi thông qua các hoạt động Truy Nã - BOSS Thế giới – Thí luyện bang sẽ nhận được bảo tang đồ, sử dụng bảo tang đồ sẽ biết được vị trí kho báu. Người chơi chỉ cần di chuyển đến vị trí mà bản đồ kho báu đề cập là sẽ có thể đào kho báu.

Đào kho báu có thể nhận được phần thưởng hoặc kích hoạt sự kiện gặp Thái Cổ Yêu Vương, Dã Ngoại Phong Yêu, Thiên Niên Yêu Vương hoặc gặp quái nhỏ canh giữ bảo tàng. Hạ gục quái hoặc Boss sẽ có cơ hội nhận được các bảo vật quý giá trong nhân gian.

II/ Thái cổ yêu vương - Dã ngoại yêu vương

Thông qua đào kho báu có thể kích hoạt sự kiện gặp Thái Cổ Yêu Vương, Dã Ngoại Phong Yêu. Hoặc có thể mua manh mối Yêu Vương tại Tiệm để tìm vị trí khiêu chiến Yêu Vương. Hạ gục Boss sẽ có cơ hội nhận được các bảo vật quý giá trong nhân gian.

 

Manh mối yêu vương có thể mua tại Tiệm